Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

55.000 € για τα περιγράμματα θέσεων εργασίας σε Δήμους και Περιφέρειες

55.180,00 € θα κοστίσει η τεχνική υποστήριξη δημιουργίας περιγραμμάτων θέσεων εργασίας σε Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, σύμφωνα με έγγραφο του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, που αναρτήθηκε στο “Διαύγεια”, «αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή τεχνικής υποστήριξης και συγκεκριμένα η παροχή προτύπων συμβουλευτικού
χαρακτήρα για τη δημιουργία ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας σε επιλεγμένους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, μέσω του εντοπισμού των ομαδοποιημένων ρόλων ανά τομέα πολιτικής, σε συνδυασμό με την οργανωτική τους διάρθρωση και το σύγχρονο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η διάρκεια του έργου είναι ένας (1) μήνας.
Επισυνάπτεται το έγγραφο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου