Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

482 θέσεις σε Δήμους

Προσλήψεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθµού, για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες, συνολικά τετρακοσίων ογδόντα δύο (482) συµβάσεων, ενέκρινε ο Υπουργός Εσωερικών.
Οι θέσεις:Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου