Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Σε ΦΕΚ το πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης για το 2017

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η παράταση έως το τέλος του 2017 στο πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη του υπουργείου Εργασίας, με τη δαπάνη να ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ, η οποία θα βαρύνει το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Δικαιούχοι φορείς του προγράμματος είναι όλοι όσοι υλοποίησαν και τους δύο πυλώνες ενεργειών έως 31.12.2016 και έχουν λάβει τουλάχιστον τη β' δόση.

Ωφελούμενοι είναι όσοι συμμετείχαν στις δράσεις του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» έως 31.12.2016. Δύνανται να ενταχθούν και νέοι ωφελούμενοι. Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελουμένων, ποσοστό, κατ' ελάχιστον, 40% ανά εγκεκριμένο σχέδιο, συμμετέχει υποχρεωτικά και στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης. 


Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος προσδιορίζονται ως εξής: Συμπληρωματική χρηματοδότηση, υπό την προϋπόθεση υλοποίησης ενεργειών εργασιακής επανένταξης, δύναται να παρέχεται στις κάτωθι περιπτώσεις: -    ποσό έως 1.000 ευρώ παρέχεται στην περίπτωση μετακίνησης από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας σε άλλη Περιφέρεια (2.000 ευρώ εφόσον η εγκατάσταση γίνεται εκτός αστικών κέντρων) και -    ποσό έως 1.000 ευρώ παρέχεται στην περίπτωση μετακίνησης από αστικό κέντρο σε αγροτική περιοχή για την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας. 

Επιπλέον, συμπληρωματική χρηματοδότηση παρέχεται σε περίπτωση συνεταιρισμού ή σύστασης εταιρίας ή άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα αναλάβουν από κοινού ωφελούμενοι κατόπιν ειδικής έγκρισης από την Αρχή Διαχείρισης, η οποία θα αποφασίσει και για το συνολικό ποσό χρηματοδότησης, μετά την υποβολή του σχετικού επιχειρηματικού σχεδίο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου