Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Εγκύκλιο σχετικά με τα καθήκοντα των προσλαμβανόμενων με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στα Σχολεία

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι προσλαμβανόμενοι στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης με την ειδικότητα «ΔΕ Γενικών Καθηκόντων», και οι οποίοι απασχολούνται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των τύπων, τίθενται υπό την εποπτεία των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Διευθυντών / Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων καθώς και των Συλλόγων Διδασκόντων αυτών και υπό την καθοδήγηση των Προϊσταμένων Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων παιδαγωγικής ευθύνης. Με την εγκύκλιο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των απασχολούμενων με την ειδικότητα «ΔΕ Γενικών Καθηκόντων» ως εξής. 


Οι απασχολούμενοι με την ειδικότητα «ΔΕ Γενικών Καθηκόντων», δεν ασκούν παιδαγωγικό και διδακτικό έργο, αλλά έχουν υποστηρικτικό και βοηθητικό ρόλο, και προκειμένου να απασχοληθούν στη σχολική μονάδα, προσκομίζουν τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Αναλυτικότερα τα καθήκοντά τους περιγράφονται ως ακολούθως: Οι απασχολούμενοι με την ειδικότητα «ΔΕ Γενικών Καθηκόντων» εντάσσονται στο βοηθητικό προσωπικό του σχολείου και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα :

 Το ωράριο εργασίας των απασχολούμενων με την ειδικότητα «ΔΕ Γενικών Καθηκόντων» είναι αυτό των δημοσίων υπάλληλων. Σε περίπτωση που το ωράριο του επιστάτη δεν καλύπτει όλες τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, τότε το ωράριο του απασχολούμενου με την ειδικότητα «ΔΕ Γενικών Καθηκόντων» ρυθμίζεται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ριας, Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας, με τρόπο ώστε να καλύπτεται πλήρως το ωράριο λειτουργίας του σχολείου. Φροντίζουν για το άνοιγμα και κλείσιμο του σχολείου των γραφείων, των αιθουσών, της βιβλιοθήκης και κάθε άλλου χώρου, κατά τις ώρες που καθορίζονται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και φροντίζουν για την ασφαλή φύλαξη των κλειδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους παρέχονται. Επικουρούν στο έργο της τακτοποίησης των αιθουσών ή των χώρων εκδηλώσεων μετά το πέρας των μαθημάτων ή μετά από εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη σχολική μονάδα και φροντίζουν για τον αερισμό όλων των χώρων του σχολείου, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες από τα όργανα διοίκησης του σχολείου. 

Φροντίζουν για την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης και του κουδουνιού για την έναρξη και λήξη των μαθημάτων και διαλειμμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ/ντή του σχολείου.   Υποστηρίζουν τη σίτιση των μαθητών είτε στο πρόγραμμα των ολοήμερων σχολείων, είτε στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», όπου αυτό εφαρμόζεται. Μεταφέρουν την αλληλογραφία του σχολείου, φροντίζουν για την τακτοποίηση βιβλίων ή άλλων εποπτικών μέσων και βοηθημάτων, βοηθούν για την αποκατάσταση φθορών ή ζημιών τους τεχνίτες και επικουρούν το έργο της καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, όποτε κρίνεται απαραίτητο από το Διευθυντή του σχολείου, εφόσον προκύπτει ανάγκη υποστήριξης του/της καθαριστή/στριας του σχολείου. Επιτηρούν τον προαύλιο χώρο καθώς και τον περιμετρικά εξωτερικό χώρο του σχολείου και συμβάλλουν στην ασφαλή είσοδο και αποχώρηση των μαθητών. 

Οι Διευθυντές/ριες, Προϊστάμενοι/ες και οι Σύλλογοι Διδασκόντων των σχολικών μονάδων σύμφωνα με την εγκύκλιο του κ. Παντή, είναι υπεύθυνοι, υποδεικνύουν, καθοδηγούν και εποπτεύουν το έργο των απασχολούμενων με την ειδικότητα «ΔΕ Γενικών Καθηκόντων» και δύνανται να αναθέτουν σε αυτούς κάθε έργο που αποβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι γίνεται αντιληπτό ότι οι άνεργοι που θα πιάσουν δουλειά στα σχολεία της χώρας ως αντικείμενο τους θα είναι καθαρά τα καθήκοντα, αυτά του επιστάτη αφού το μόνο ουσιαστικά που θα κληθούν να κάνουν είναι να βοηθούν σε όλες τις δουλειές χωρίς ουσιαστικά να έχουν ένα σαφές αντικείμενο. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «στόχος της δράσης είναι αφενός μεν στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, αφετέρου δε στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.»  Ερώτημα πάντως είναι το πώς αυτοί οι άνεργοι θα ωφεληθούν με γνώσεις και κατάρτιση ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας αφού θα εξειδικευτούν στο πώς να βοηθούν στο άνοιγμα των αιθουσών αλλά και στο να κρεμούν τα κλειδιά του σχολείου στο σωστό σημείο αλλά και να χτυπούν το κουδούνι του διαλείμματος.

2 σχόλια:

  1. εν μας τα λέει ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ ο Γ. Γραμματέας. Οι ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ. Αν ήθελαν ανθρώπους να καθαρίζουν τα σχολεία ας έκαναν πρόσληψη ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ειδικά για αυτή τη δουλειά . Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗ που ήταν ως προϋπόθεση άλλα λέει...........

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. το προγραμμα κοινωφελους εργασίας προκηρύχτηκε για τους ΔΗΜΟΥΣ και ο έλεγχος των δικαιολογητικών όσων προσλαμβάνονται γίνεται απο τις υπηρεσίες των Δήμων.
    Γιατί η Εποπτεία στην Κατηγορία ΔΕ Γενικών Καθηκόντων παραχωρείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και δεν παραμένει στην ευθύνη των Δήμων που Βρίσκονται τα σχολεία καθώς επίσης και γιατί θα πρέπει να έχει κάποιος απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να καθαρίζει τις αίθουσες και τους χώρους των σχολείων μέσα & έξω απο αυτά . Θα μπορούσε να γίνει πρόσληψη ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και να κάνουν αυτή τη δουλειά όπως κάνουν αντίστοιχα όσοι προσλαμβάνονται στους Δήμους για την Καθαριότητα. Νομίζω ότι είναι ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ του Κλάδου ΔΕ και θα πρέπει να αλλάξει την εγκύκλιο ο Γ.Γραμματεας . ΑΔΙΚΕΙ & ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

    ΑπάντησηΔιαγραφή