Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

ΑΣΕΠ: Ανοικτές μελλοντικές αξιώσεις για τυχόν νέα προβλήματα στο σύστημα

Με την αιτιολογία ότι το έργο e-ΑΣΕΠ είναι ένα πολύπλοκο και σύνθετο πληροφοριακό σύστημα το οποίο παρακολουθείται και ελέγχεται διαρκώς ώστε να ανταποκρίνεται καθημερινά στις ανάγκες των εκατοντάδων χιλιάδων χρηστών του, αιτιολογεί ο αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής στην υποβολή αιτήσεων κατά την περίοδο που προκηρύχθηκαν τρεις ταυτόχρονες προκηρύξεις μόνιμων προσλήψεων. Ο κ. Αθανασίου αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικά να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του έναντι στον πάροχο του έργου

Όπως είναι γνωστό τα προβλήματα δημιουργήθηκαν όταν το ΑΣΕΠ εξέδωσε τις προκηρύξεις για την πλήρωση 1.839, συνολικά, θέσεων με σειρά προτεραιότητας: 5Κ/2016 για την πλήρωση 80 θέσεων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), 6Κ/2016 για την πλήρωση 93 θέσεων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και 7Κ/2016 για την πλήρωση 1.666 θέσεων φορέων του Υπουργείου Υγείας. 


Στις ως άνω προκηρύξεις ορίστηκε ότι οι υποψήφιοι έπρεπε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο ΑΣΕΠ,  αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (vww.asep.gr), σε προθεσμίες οι οποίες έτρεχαν, παράλληλα, από 10 μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2017. Επειδή ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων και στις τρεις ως προκηρύξεις ήταν υπερβολικά μεγάλος, εμφανίστηκαν προβλήματα δυσλειτουργίας στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, που οφείλονταν στον μη αναμενόμενο αριθμό των υποψηφίων που κλήθηκε να εξυπηρετήσει η πληροφοριακή υποδομή σε ημέρες υψηλής κίνησης και στο μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων συνδεδεμένων χρηστών στις εφαρμογές του διαδικτυακού τόπου. Όπως προκύπτει απο το έγγραφο του κ. Αθανασίου  τις συγκεκριμένες ημέρες που εμφανίστηκαν τα προβλήματα δυσλειτουργίας, στο πλαίσιο της Σύμβασης καλής λειτουργίας, η Ανάδοχος Ένωση Εταιριών προέβη, κατόπιν, σχετικής εντολής, σε μία σειρά ενεργειών που αφορούν διορθωτικές παρεμβάσεις στην αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος και στην ενίσχυση της υποδομής του, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής. 

Σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, το ΑΣΕΠ έχει, ήδη, προβεί σε σειρά ενεργειών, που αφορούν σε διορθωτικές παρεμβάσεις στην αρχιτεκτονική του πληροφοριακού του συστήματος και στην ενίσχυση της υποδομής του, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας του και η πρόσβαση των υποψηφίων σε αυτή. Ταυτόχρονα, το ΑΣΕΠ έχει ήδη ενημερώσει" τους πολίτες για τα σχετικά προβλήματα και έχει δώσει τις απαιτούμενες παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί οι προκηρύξεις 5Κ/2016, 6Κ/2016 και 7Κ/2016 και κανένας υποψήφιος δεν στερήθηκε του αυτονόητου δικαιώματος του να μετάσχει στις σχετικές διαδικασίες προσλήψεων, υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Τέλος σύμφωνα με το έγγραφο του κ. Αθανασίου που έχουν στην διάθεση τους τα dikaiologitika news το ΑΣΕΠ παραμένει σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλιστεί και στο μέλλον το δικαίωμα των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν απρόσκοπτα αιτήσεις συμμετοχής σε διαδικασίες προσλήψεων και, αν χρειαστεί, θα ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του προς κάθε πλευρά. Παράλληλα, θα αξιολογήσει τα δεδομένα που δημιουργεί το τεράστιο ενδιαφέρον των πολιτών για τις διαδικασίες προσλήψεων -μετά από τον πολυετή περιορισμό τους για τους γνωστούς λόγους- και θα προβεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις.   Σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από τους υποψηφίους δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το 'αδιάβλητο των διαγωνιστικών διαδικασιών εκ μέρους του ΑΣΕΠ, το οποίο κατά τη μακρά ιστορική διαδρομή του, επί είκοσι (20) και πλέον έτη, έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των ελλήνων πολιτών ως ο αξιόπιστος θεσμός διεξαγωγής διαγωνισμών και διαδικασιών επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού στον δημόσιο τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου