Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

129 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά

O Δήμος Πειραιά εγκρίνει την πρόσληψη 129 συνολικά ατόµων, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (διάρκειας έντεκα µηνών), για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθµών και της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Αναλυτικά, εγκρίθηκε η πρόσληψη τριάντα (30) ατόµων της ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Πρασίνου και πέντε (5) ατόµων της ειδικότητας ∆Ε Κηπουρών µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου δίµηνης διάρκειας, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.


 Στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς θα προσληφθούν:
 ΠΕ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΩΝ 1 
ΠΕ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 35 
∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 25
 ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 10 
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2 ΥΕ
 ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΤΡΙΩΝ 19

 Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει και η διάρκειά της θα είναι ίση µε την σχολική περίοδο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα των βρεφονηπιακών σταθµών (έντεκα µήνες).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου