Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Μπορεί ο εργοδότης να ελέγχει τις ιστοσελίδες που επισκέπτομαι και την επικοινωνία μου;

Αυτό είναι επιτρεπτό μόνο κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος επιδεικνύει συμπεριφορά που απαγορεύεται από το νόμο ή τον κανονισμό εργασίας. Επιπλέον δεν επιτρέπεται ο έλεγχος των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων του εργαζομένου ή της επικοινωνίας του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεκπεραίωση της εργασίας ή τον έλεγχο των δαπανών.

Γενικά ο εργοδότης μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου που σχετίζονται με τη σχέση εργασίας ή είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των εργασιακών υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να προσβάλλεται η αξιοπρέπεια και η προσωπικότητα του εργαζομένου.
Δείτε περισσότερα στο www.dikigorosergatologos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου