Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

ΠΩΣ βγαίνουν ΝΩΡΙΤΕΡΑ σε σύνταξη οι ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Δύο ισχυρά πλεονεκτήματα για να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας έχουν οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι, όπως αναλύει σήμερα ο «Ελεύθερος Τύπος» και ο δημοσιογράφος Κώστας Κατίκος και παρουσιάζει το epoli.gr, καθώς:
1. «Κλειδώνουν» την έξοδο με 25 έτη ασφάλισης έως το 2012 τα οποία μπορούν να τα συμπληρώσουν και με πλασματικό χρόνου λόγω τέκνων.
2. Η ανηλικότητα του παιδιού δεν αναζητείται κατ’ ανάγκη μέχρι το 2012, αλλά και μετά το 2013. Αυτό σημαίνει ότι κατοχυρώνουν τις ίδιες προϋποθέσεις με τους γονείς που είχαν ανήλικο έως το 2012 και μπορούν να αποχωρήσουν από τα 52 ή στα 55 ακόμη και όσοι απέκτησαν παιδί μετά το 2013, αρκεί να είχαν την 25ετία έως το 2012.
Ποιοι και πώς «κλειδώνουν» σύνταξη από τα 55 με 25ετία στο Δημόσιο με ανήλικο οποτεδήποτε

Α. Μητέρες και γονείς με ανήλικο:
1. Γυναίκες με πρόσληψη πριν από το 1983: Με ανήλικο παιδί στα 17 χρόνια υπηρεσίας τους, αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας με 24,5 χρόνια στο Δημόσιο.
2. Γυναίκες με πρόσληψη μετά το 1983: Χρειάζονται 25 χρόνια και ανήλικο παιδί έως το 2010. (Αναλυτικά στον Πίνακα 1 που ακολουθεί).
3. Με 25ετία το 2011 και ανήλικο παιδί που αποκτήθηκε οποτεδήποτε, δηλαδή είτε πριν από το 2011, είτε το 2012, είτε το 2013, είτε το 2016, το δικαίωμα συνταξιοδότησης με χαμηλό όριο ηλικίας ισχύει και για τους δύο γονείς.
4. Με 25ετία το 2012 και ανήλικο οποτεδήποτε, οι γονείς στο Δημόσιο συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας των 55 ετών αν το συμπληρώνουν έως τις 18/8/2015 ή στα 56,6 αν κλείνουν τα 55 μέχρι 31/12/2015. (Αναλυτικά στον Πίνακα 2 που ακολουθεί).
Β. Γονείς με 3 παιδιά:
5. Οι μητέρες με τρία παιδιά «κλειδώνουν» τη σύνταξη με 20 χρόνια ασφάλισης έως το 2010 και αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας.
6. Οι πατέρες με τρία παιδιά, που είχαν 25ετία έως το 2010 και συμπληρωμένο το 55ο έτος πριν από τις 19/08/2015 αποχωρούν με διατάξεις «τριτέκνων». (Αναλυτικά στον Πίνακα 2 που ακολουθεί).
7. Οι γονείς με τρία παιδιά και 21 έτη υπηρεσίας το 2011 αποχωρούν με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52 και έχουν συνολικά 23 έτη. Αν τα 52 συμπληρώνονται μετά τις 19/08/2016 ακολουθούν το νέο όριο ηλικίας (55, 56,9, 58,5 κ.ο.κ.)
8. Οι τρίτεκνοι γονείς που συμπληρώνουν 21 έτη υπηρεσίας το 2012 και 25 συνολικά μετά το 2012 «θεμελιώνουν» δικαίωμα με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν και το 55ο έτος. Αν τα 55 συμπληρωθούν από 19/08/2015, τα όρια ηλικίας αυξάνονται.
9. Γονείς με ανάπηρο παιδί και 25ετία έως το 2012. Αν οι προϋποθέσεις (25ετία και αναπηρία 67% και άνω) υπήρχαν έως τις 18/08/2015 αποχωρούν και οι δύο γονείς εφόσον συμπλήρωσαν μέχρι την ίδια ημερομηνία και το 50ο έτος της ηλικίας τους. Αν η αναπηρία υπήρχε πριν, αλλά το 50ο έτος συμπληρώνεται μετά τις 19/08/2015 τότε το δικαίωμα συνταξιοδότησης ισχύει μόνο για τον έναν από τους δύο γονείς και το όριο ηλικίας δεν αλλάζει, δηλαδή παραμένει στα 50.
Τα όρια ηλικίας για γονείς στο Δημόσιο
1. Μητέρες με 25 έτη έως το 2010 και γονείς με 25 έτη το 2011 (ανήλικο παιδί οποτεδήποτε) [Πίνακας 1]
Ηλικία ασφαλισμένων
Ηλικία συνταξιοδότησης
50 ή 52 έως 18/8/2015
50
50 ή 52 από 19/8/2015
55
50 ή 52 το 2016
56,9
50 ή 52 το 2017
58,5
50 ή 52 το 2018
60,2
50 ή 52 το 2019
61,1
50 ή 52 το 2020
63,7
50 ή 52 το 2021
65,3
50 ή 52 το 2022
67
2. Γονείς με 25 χρόνια το 2012 και ανήλικο οποτεδήποτε [Πίνακας 2]
Ηλικία ασφαλισμένων
Ηλικία συνταξιοδότησης
55 έως 18/8/2015
55
55 από 19/8/2015
56,6
55 το 2016
58
55 το 2017
59,6
55 το 2018
61
55 το 2019
62,6
55 το 2020
64
55 το 2021
65,6
55 το 2022
67

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου