Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Δημόσιο: Επιπλέον 6μηνη άδεια ανατροφής τέκνου λόγω διδύμων

Προϊσταμένη διεύθυνσης σε δημόσια υπηρεσία διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη, γιατί η υπηρεσία στην οποία απασχολείτο δεν ενέκρινε τη χορήγηση της επί πλέον άδεια ανατροφής τέκνου χρονικής διάρκειας 6 μηνών (λόγω γέννησης διδύμων τέκνων), ως μειωμένο ωράριο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε τόσο στην υπηρεσία της ενδιαφερόμενης όσο και στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Ο Συνήγορος τόνισε ότι η διάταξη του Ν. 4024/2011, σύμφωνα με την οποία διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος ευθύνης μετά από απουσία δύο μηνών, έχει σαν συνέπεια οι εργαζόμενες μητέρες, οι οποίες κατέχουν θέσεις ευθύνης, να αποστερούνται του δικαιώματος χρήσης αδειών μητρότητας/ανατροφής τέκνων διάρκειας πέραν των δύο μηνών, γεγονός που συνιστά δυσμενή διάκριση. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε η επί πλέον 6μηνη άδεια λόγω διδύμων να χορηγείται εναλλακτικά ως μειωμένο ωράριο. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ53α/2054/37996/7.3.2016 έγγραφό του, αφού έλαβε υπ’ όψη τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ενέκρινε τη δυνατότητα χορήγηση της επί πλέον 6μηνης άδειας ανατροφής τέκνου λόγω γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. ως μειωμένο ωράριο εκτεινόμενο έως την ηλικία των έξι ετών των τέκνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου