Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Εορτασμός Πρωτομαγιάς 2013. Δεν μεταφέρεται για το Δημόσιο

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δοικητικής Μεταρρύθμισης .
Σας ενημερώνουμε ότι η 1η Μαΐου, η οποία, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981, έχει οριστεί ως ημέρα αργίας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν θα μεταφερθεί και θα εορταστεί ανήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου 2013.
Το υπουργείο Διοικητικης Μεταρρύθμισης με ανακοίνωση του ενημερώνει ότι η Πρωτομαγιά για το 2013 , η οποία, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981, έχει οριστεί ως ημέρα αργίας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν θα μεταφερθεί και θα εορταστεί ανήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου