Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

ΑΣΕΠ: Πήρε υπογραφή η προκήρυξη 6Κ/2020 για 1.209 προσλήψεις στο υπουργείο Υγείας (πίνακας με θέσεις)

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.
Δείτε εδώ τον πίνακα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου