Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Πρόταση για κατάργηση παλιού δικτύου τ. ΟΕΚ με σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τον ΟΑΕΔ

Ενημέρωση από τον συνάδελφο Άγγελο Βώρο, ο οποίος συνεχίζει  να δημιουργεί, να προτείνει, να ενημερώνει... αθόρυβα και ακούραστα.

Μετά από ένα περίπου μήνα απρόσκοπτης λειτουργίας της νέας γραμμής διασύνδεσης 8 Mbps
του κεντρικού κτιρίου τ. ΟΕΚ στην Σολωμού με το Ιδιωτικό Δίκτυο ΟΑΕΔ  σας ενημερώνω ότι το παλιό
Ιδιωτικό Δίκτυο Δεδομένων του τ. ΟΕΚ
, που ωστόσο εξυπηρετεί ακόμη 4 κτίρια του τ. ΟΕΚ (
 σε Θεσσαλονίκη,
Άμφισσα, Κατερίνη, Γιαννιτσά
), δεν έχει λόγο ύπαρξης και θα πρέπει να καταργηθεί(το συγκεκριμένο θέμα
είχε αναφερθεί και στο κατωτέρω προσαρτώμενο 
e-mail της 16.04.2018).

Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την διασύνδεση των ανωτέρω 4 Υπηρεσιών τ. ΟΕΚ
στο Ιδιωτικό Δίκτυο ΟΑΕΔ με τεχνολογία 
ADSL/VDSL, όπως έγινε πρόσφατα στις Υπηρεσίες ΟΑΕΔ πανελλαδικά.

Η κατάργηση του παλιού  Ιδιωτικού Δικτύου τ. ΟΕΚ σε επίπεδο υποδομών & οικονομικών δεδομένων
σημαίνει τα εξής:

1. Κατάργηση των δύο μισθωμένων κυκλωμάτων 2 
Mbps έκαστο, που συνδέονται στο παλιό Ιδιωτικό Δίκτυο Δεδομένων τ. ΟΕΚ,
    βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο τ. ΟΕΚ της Σολωμού και κοστίζουν ανά μήνα 1985,5 € πλέον ΦΠΑ 24%.
2. Κατάργηση του μισθωμένου κυκλώματος 512 Κbps στο κτίριο τ. ΟΕΚ Θεσσαλονίκης,
    που συνδέεται στο παλιό Ιδιωτικό Δίκτυο Δεδομένων τ. ΟΕΚ, και κοστίζει ανά μήνα 514,5 € πλέον ΦΠΑ 24%.

3. Κατάργηση της ADSL γραμμής σύνδεσης Διοίκησης ΟΑΕΔ στο παλιό Ιδιωτικό Δίκτυο τ. ΟΕΚ,
    που κοστίζει ανά μήνα 15,97 € πλέον ΦΠΑ 24%.

4. Κατάργηση των 3 ADSL γραμμών σύνδεσης τ. ΟΕΚ ΆμφισσαςΚατερίνης και Γιαννιτσών
    στο παλιό Ιδιωτικό Δίκτυο τ. ΟΕΚ, και ταυτόχρονη αντικατάστασή τους από γραμμή 
ADSL/VDSL με σύνδεση στο     Δίκτυο ΟΑΕΔ. Το σημερινό μηνιαίο κόστος των συγκεκριμένων γραμμών σύνδεσης στο Ιδιωτικό Δίκτυο τ. ΟΕΚ
    είναι συνολικά: 95,35 € πλέον ΦΠΑ 24%.
    Επίσης θα πρέπει να ζητηθεί & μία 
ADSL/VDSL σύνδεση στο Ιδιωτικό Δίκτυο ΟΑΕΔ για τον τ. ΟΕΚ Θεσσαλονίκης,
    όπου καταργείται το μισθωμένο κύκλωμα των 512 
Kbps.


Οι τεχνικές παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν για την ένταξη των Υπηρεσιών τ. ΟΕΚ στο Δίκτυο ΟΑΕΔ,
καλύπτονται με ίδια μέσα του Οργανισμού και έχουν μηδενικό κόστος.


Στα συνημμένα αρχεία σας αποστέλλω τα πιο πρόσφατα αρχεία χρεώσεων τ. ΟΕΚ Απριλίου 2018,
(κωδικός λογ.:0000000676-03) που έλαβα από την Δ/νση Μηχανογράφησης (Δ. Καραντζής) σήμερα
και βάσει των οποίων έγιναν οι υπολογισμοί.

Συνεπώς με βάση τα παραπάνω δεδομένα το οικονομικό όφελος για τον ΟΑΕΔ από την κατάργηση
των υποδομών του παλιού Ιδιωτικού Δικτύου Δεδομένων τ. ΟΕΚ θα είναι σε μηνιαία βάση (1.985,5 + 514,50 + 15,97) = 2.515,97 €
πλέον ΦΠΑ 24% δηλ. εξοικονόμηση ΟΑΕΔ σε μηνιαία βάση 3.119,80 € ή σε ετήσια βάση 37.437,63 €.


Παρακαλώ να εξετάσετε την ανωτέρω πρόταση και αν συμφωνείτε να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες
ενέργειες προς υλοποίηση.

Είμαι στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.Με εκτίμηση,


Άγγελος Βώρος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου