Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Προσλήψεις στην εταιρεία CRETA FARMS

Στην Creta Farms το ανθρώπινο δυναμικό παίζει πρωταρχικό ρόλο στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται βαρύτητα στην προσέλκυση και πρόσληψη των κατάλληλων υποψηφίων, ενώ παράλληλα υλοποιούνται επενδύσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εξέλιξη του προσωπικού.

Μέλημα της εταιρείας είναι να προσελκύει και να πλαισιώνεται από στελέχη με ανεπτυγμένες ατομικές ικανότητες και δεξιότητες, ανεξαρτήτως εργασιακής εμπειρίας. Για αυτόν τον λόγο η Creta Farms συμμετέχει ανελλιπώς σε Ήμερες Καριέρας και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίων, με σκοπό τον εντοπισμό και την ανάδειξη νέων στελεχών που θα αποτελέσουν το αύριο της εταιρίας.
Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι ότι η επίτευξη των επαγγελματικών της στόχων είναι συνυφασμένη με την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων της. Για αυτό, όλοι οι εργαζόμενοι της Creta Farms -ανεξαρτήτως ειδικότητας και θέσης- είναι συνοδοιπόροι στο κοινό όραμα της εταιρίας.
Η Creta Farm ζητά να καλύψει τις παρακάτω κενές Θέσεις Εργασίας
Αποστολή Βιογραφικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου