Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.
                                Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2017


Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών του Ο.Α.Ε.Δ. συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προεδρείου της Ο.Ε.Λ. στις 20-9-2017. Η Γ.Σ. της Ο.Ε.Λ. έλαβε υπόψη της το γενικότερο κλίμα για την προοπτική και τη λειτουργία του θεσμού της Μαθητείας όπως αυτό αποτυπώθηκε στην ανακοίνωση της 4-9-2017 της Ο.Ε.Λ. καθώς και την κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών στις 8-9-2017.
Είναι κοινή πεποίθηση ότι ο θεσμός της Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. πλήττεται από ενέργειες που προσβάλλουν την προοπτική του. Η ελληνική κοινωνία με την προσέλευση μαθητών σε όλη τη χώρα, σε όλες τις σχολικές μονάδες έδωσε την απάντηση της. Ο θεσμός αντέχει γιατί οι εκπαιδευτικοί που τον υπηρετούν πιστεύουν σε αυτόν και αγωνίζονται να κρατήσουν όρθιες δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης που συνδέουν την εκπαίδευση με την εργασία. Η Ο.Ε.Λ. καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς συναδέλφους

·Να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίας συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με τη συνεργασία των Επιμελητηρίων και των επαγγελματικών ενώσεων με στόχο να διευρύνουν τις θέσεις πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα.
·Να συνεχίσουν με τις προτάσεις τους να διευρύνουν το πεδίο ανάπτυξης νέων ειδικοτήτων  σε όλες τις δομές εκπαίδευσης ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ. σε σύνδεση με τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης και τις τάσεις που αρχίσει να καταγράφει ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών του Υπουργείου Εργασίας.                                                
 Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Μαθητεία (2016) και των νέων πολιτικών για την αναβάθμιση του Λυκείου, ο θεσμός της Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. έχει σταθερό παρόν και μέλλον πολύ πιο πέραν του 2022. Ένα μέλλον  που θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας της εθνικής υπόθεσης για τη ΜΑΘΗΤΕΙΑ.

ΤΟ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Λ.
1.ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ: Πρόταση για την συγκρότηση ολιγομελών τμημάτων με 10 τουλάχιστον μαθητές στα αστικά κέντρα Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου & Λαμίας. Σε όλες τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. η πρόταση αναφέρεται για ολιγομελή τμήματα με 8 τουλάχιστον μαθητές. Ειδικότερα στις ειδικότητες των παραδοσιακών τεχνών όπως Αργυροχρυσοχοΐας, Επιπλοποιίας, Ωρολογοποιίας προτείνεται ανεξάρτητα περιοχής η δυνατότητα συγκρότησης τμημάτων μέχρι 8 μαθητών. Άμεση έγκριση των διπλών τμημάτων και της αύξησης του αριθμού μαθητών σε εγκεκριμένες ειδικότητες σύμφωνα με  τις προτάσεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων. Παράταση εγγραφών μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.
2.ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Έχουμε καταθέσει τις διαφωνίες μας μαζί με την Ομοσπονδία των Διοικητικών Υπαλλήλων. Επισημαίνουμε ότι ο θεσμός έχει κενά προκαλεί τεράστια προβλήματα στην λειτουργία της Μαθητείας στις σχολικές μονάδες με το δεδομένο ότι εκτός των άλλων αποστερεί από τα σχολεία πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό που δεν περισσεύει υπονομεύοντας το σημαντικό έργο των Γραφείων Διασύνδεσης των ΕΠΑ.Σ. , ενώ θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στα Κ.Π.Α.. Η δήλωση θέσης πρακτικής άσκησης στο Portal σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Α2 αφορά αποκλειστικά τον εργοδότη και την επιχείρηση δεδομένου ότι κάνει εισαγωγή σε αυτό με κωδικούς Taxis. Οι Διευθυντές είναι χρήσιμο να υπογράφουν τα συμφωνητικά μαθητείας όταν οι επιχειρήσεις δεν επιλέγουν αυτή την τακτική. Καμία θέση εργασίας σε πρακτική άσκηση δεν πρέπει να χαθεί αν οι επιχειρήσεις επιλέξουν την τακτική της απευθείας επαφής και συνεργασίας με τις σχολικές μονάδες.
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ  12ου  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ  0ΕΛ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ε.Λ. ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ.
            Οι ομάδες υποστήριξης μαθητείας (ΟΥΜ) μπορούν να λειτουργήσουν όχι με την μορφή μερικού ωραρίου, αλλά με συντονιστικό ρόλο σε τακτικές ανά μήνα συναντήσεις στα ΚΠΑ, με στόχο την προβολή του θεσμού της Μαθητείας. Παράλληλα  συνεργασία με τα ΚΠΑ με στόχο την συμβουλευτική σε μαθητές και αποφοίτους στους τομείς του προσανατολισμού, της αναζήτησης θέσεων εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Διαμόρφωση ειδικών προγραμμάτων μεταξύ Γραφείων Διασύνδεσης και ΚΠΑ με σκοπό την παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων όλων των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης.
1.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΠ.Σ.. Χαιρετίζουμε την αναμόρφωση προγραμμάτων ειδικοτήτων που γίνεται με τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων και που στόχο έχουν την αναβάθμιση ειδικοτήτων που συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Επαναφέρουμε την πρόταση της Γενικής Συνέλευσης για τη σύσταση Πειραματικών ΕΠΑ.Σ. σε εφαρμογή του νόμου 3475/2006 με τριετή φοίτηση, προπαρασκευαστικό εξάμηνο που περιλαμβάνει και μαθήματα γενικής παιδείας πριν την πρακτική άσκηση με 5 εξάμηνα πρακτικής.
2.ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Με δεδομένο ότι στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών μας είναι απόφοιτοι Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.. Με δεδομένο ότι η διετής φοίτηση με 21 ώρες/εβδομάδα οδηγεί αυτοτελώς σε απόκτηση πτυχίου ειδικότητας. Με δεδομένο ότι η πρακτική άσκηση στους μαθητές μας κατά μέσο όρο αγγίζει τους 18- 20 μήνες, καλούμε το Υπουργείο Εργασίας, Παιδείας και τη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. να αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία να δοθεί δυνατότητα στους αποφοίτους ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας που είναι απόφοιτοι ΓΕΛ-ΕΠΑΛ να δίνουν εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στους τομείς των ειδικοτήτων που φοίτησαν σύμφωνα με τις διαδικασίες που τηρούνται και στους αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.. ‘Ίσα μέτρα και σταθμά για όλους τους Έλληνες νέους πολίτες.
3.ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Της ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3259/ΤΒ΄/1-11-2016 η εποπτεία μαθητείας για κάθε εκπαιδευτικό οδηγεί σε μείωση του διδακτικού ωραρίου ανάλογα με τον αριθμό μαθητών που εποπτεύονται και τον αριθμό των επιχειρήσεων που οι μαθητές τοποθετούνται. Η μείωση αυτή έχει όρια από 2 έως 6 διδακτικές ώρες. Παράλληλα με αυτά η Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. είναι απαραίτητο να μειώσει στις 5 ώρες το διδακτικό ωράριο των υπεύθυνων των Γραφείων Διασύνδεσης και των αναπληρωτών υπεύθυνων σε 10 ώρες. Οι ενέργειες αυτές θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην βελτίωση του πλαισίου ποιότητας της Μαθητείας και στην ουσιαστική εφαρμογή του όπως περιγράφεται στην ΚΥΑ ΦΕΚ 491/ΤΒ΄/20-2-2017. ‘Ίσα μέτρα και σταθμά για όλους τους Έλληνες  πολίτες εκπαιδευτικούς.
4.ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ. Ανάλογη εφαρμογή και για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.  όπως ισχύει για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. που κάνουν μαθητεία σχετικά με την χρήση κανονικής άδειας μαθητών(12 εργάσιμες ημέρες)  όταν η επιχείρηση παραμείνει κλειστή για χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων (ΦΕΚ 2859/ΤΒ΄/21-8-2017). ‘Ίσα μέτρα και σταθμά για όλους τους Έλληνες νέους πολίτες.
5.ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πάγιο και διαρκές αίτημα κλάδου. Εφαρμογή των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπουν την αμοιβή ελέγχων παρακολούθησης της Πρακτικής Άσκησης των μαθητών σε εκπαιδευτικούς που πραγματοποιούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις και φορείς που απασχολούν μαθητές μας. (ΦΕΚ2192/ΤΒ΄/2017 άρθρο 5.5).
6.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ. Είναι γνωστό ότι το αίτημα μας αυτό έχει εγκριθεί από την Διοίκηση μετά την εγκύκλιο της Διεύθυνσης Α2 (43016/13-6-2017). Ωστόσο διαπιστώνονται καθυστερήσεις στην συγκρότηση τμημάτων από την ΑΣΠΑΙΤΕ, ενώ δεν περιλαμβάνονται στην επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕ. Καλούμε για την επίσπευση των διαδικασιών συγκρότησης των τμημάτων με την κάλυψη των οικονομικών εισφορών από την Διοίκηση.
7.ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ στις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.. Είναι αδήριτη η ανάγκη για την μονιμοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού με αξιοποίηση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που επί δεκαετίες στηρίζουν και εργάζονται για τον θεσμό της Μαθητείας. Ακόμη ζητείται η αυτονόητη και απόλυτα δίκαιη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ από το Υπουργείο Παιδείας.
8.Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ. Αποτελεί αναμφισβήτητα μια θετική εξέλιξη για τις ενέργειες της Διοίκησης και του Υπουργείου Εργασίας. Ωστόσο όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο. Θεσμοθέτηση και του θεσμού του αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας όπως και στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας. Η εφαρμογή ορθών εργασιακών σχέσεων μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει στην λειτουργία των σχολικών μονάδων.
9.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. Ίση εφαρμογή της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν με τον νόμο 2190/1994 σε σχέση με την αναγνώριση που πραγματοποιήθηκε για τους εκπαιδευτικούς του νόμου 3528/2007(ΦΕΚ 26Α).

10.ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΑΕΔ, αποτελεί την συλλογική έκφραση όλων των εργαζομένων για την αλληλεγγύη και την υποστήριξη. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να επανεγγραφούν στο Ταμείο γιατί με την ενότητα και την ομαδικότητα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στην κρίση. Συναινούμε με την απόφαση του Ταμείου για οικονομική στήριξη του Ταμείου από τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, ιδιαίτερα όταν αιτούνται χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη εργαζομένων που αντιμετωπίζουν έκτακτες επώδυνες ανάγκες. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου