Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Παράταση υποβολής αιτήσεων για εκπαιδευτικούς στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ!


Δεν περπατάει λέμε....

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Την παράταση της προθεσμίας, έως τις 21-08-2017, της με αριθ. Φ7/122800/Δ4/19-07-2017  Πρόσκλησης, για τη διάθεση των εκπαιδευτικών στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.), για τα ΚΠΑ2 που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα . Για τα ΚΠΑ2 Αττικής
και Θεσσαλονίκης μπορούν να κατατεθούν αιτήσεις και για μερική διάθεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου