Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Μέχρι 31/7 η αναδιοργάνωση υφιστάμενων δομών Νομικών προσώπων Δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου

Νέα εγκύκλιος της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, καλεί τα Νομικά Πρόσωπα (Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου), που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου να ολοκληρώσουν το έργο της αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων δομών τους, έως 31-7-2017 στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στο Δημόσιο.

«Σε περίπτωση μη αποστολής του σχετικού υλικού, κατά τα ανωτέρω, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, σας γνωρίζουμε ότι οι υφιστάμενοι Οργανισμοί/Κανονισμοί Λειτουργίας των εν λόγω φορέων και υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και συνεπώς βάσει αυτών θα εφαρμοστεί το εν λόγω σύστημα», επισημαίνεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου