Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Κινητικότητα στο Δημόσιο: Επαναξιολόγηση δομών και προσωπικού [Εγκύκλιος]

Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Νομικών Προσώπων (Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου), που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και Λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου, σχετιζόμενη με την "κινητικότητα" στο Δημόσιο, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της Υπουργού Όλγας Γεροβασίλη.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο θα πρέπει, έως 31-7-2017, να προωθηθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου, συνημμένα τα ακόλουθα, ανά Νομικό Πρόσωπο:  

α. προκειμένου για ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπές αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες τα οικεία σχέδια προεδρικών διαταγμάτων για τους νέους Οργανισμούς των υπηρεσιών τους και
β. προκειμένου για ΝΠΙΔ και Ανεξάρτητες Αρχές τα οικεία σχέδια είτε υπουργικών αποφάσεων είτε προεδρικών διαταγμάτων για τους νέους Οργανισμούς/Κανονισμούς Λειτουργίας τους, ανάλογα με την εφαρμοστέα εξουσιοδοτική διάταξη και εφόσον, σύμφωνα με αυτήν, λαμβάνει χώρα συνυπογραφή τους και από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Άλλως εντός της ανωτέρω ημερομηνίας θα πρέπει απλώς να ενημερωθεί η Υπηρεσία του Δ.Α. για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.
Υπογραμμίζεται ότι, τα σχέδια των οικείων κανονιστικών διοικητικών πράξεων που περιέρχονται στην υπηρεσία του ΥΠ.Δ.Α. θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τους οικείους Υπουργούς, άλλως επεξεργασία αυτών δεν θα λαμβάνει χώρα.
Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, με την επιχειρούμενη αναδιοργάνωση αποσκοπείται η πραγματική αποτύπωση των αναγκών των φορέων.
Σε περίπτωση μη αποστολής του σχετικού υλικού, εντός της προαναφερθείσης προθεσμίας, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης γνωστοποιεί ότι, το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας θα εφαρμοσθεί βάσει των υφιστάμενων Οργανισμών/Κανονισμών των Υπηρεσιών των Φορέων.
Επισυνάπτεται ολόκληρη η εγκύκλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου