Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

12% αύξηση των μακροχρόνια ανέργων

Τη στιγμή που ο συνολικός αριθμός των ανέργων μειώθηκε σε σχέση με πέρυσι κατά 22.318 άτομα, στο ίδιο διάστημα, καταγράφεται αύξηση κατά σχεδόν 12% των μακροχρόνια ανέργων.
Οπως προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία του ΟΑΕΔ (Απρίλιος '16 - Απρίλιος '17) φαίνεται ότι αυτήν τη στιγμή ο συνολικός αριθμός των ανέργων φτάνει τα 970.328 άτομα. Από αυτούς, οι 865.209 αναζήτησαν αλλά δεν κατάφεραν να βρουν εργασία, έναντι 851.596 τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Στο ίδιο διάστημα, 105.119 δεν αναζήτησαν εργασία έναντι 141.050 τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Οσο αφορά τους αναζητούντες εργασία, ποσοστό 57,37% ή αλλιώς 496.349 είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, ενώ 368.860 (42,63%), για λιγότερο από 12 μήνες. Πάντως μέσα σε διάστημα ενός έτους προστέθηκαν στη λίστα με τους μακροχρόνια ανέργους άλλοι 53.056 παρά την εποχική μείωση των αναζητούντων εργασία ανέργων κατά 5,77% (-52.972) που καταγράφηκε μεταξύ Μαρτίου - Απριλίου.
Βλέποντας τα αναλυτικά στοιχεία του ΟΑΕΔ παρατηρείται ?όσον αφορά αφορά το προφίλ των ανέργων? ότι οι άνδρες αποτελούν το 37,83% και οι γυναίκες το 62,17%. Στους μακροχρόνια άνεργους, κυριαρχούν άτομα ηλικίας 30?44 ετών (192.621 σε σύνολο 496.349, ποσοστό 38,81%) και ακολουθούν άτομα ηλικίας 45?54 ετών (125.623, ποσοστό 25,31%) και ηλικίας 55?64 ετών (95.446, ποσοστό 19,22%). Από το σύνολο των ανέργων αναζητούντων εργασία, 6.111 άτομα (ποσοστό 0,71%) είναι έως 19 ετών, 55.486 (ποσοστό 6,41%) από 20-24 ετών, 102.012 (ποσοστό 11,79%) από 25-29 ετών, 344.094 (ποσοστό 39,77%) από 30-44 ετών, 204.041 (ποσοστό 23,58%) μεταξύ 45-54 ετών, 136.314 (ποσοστό 15,76%) από 55-64 ετών και 17.151 (ποσοστό 1,98%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 65 ετών και πάνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου