Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Το επίδομα ανεργίας στην Κυπριακή Δημοκρατία

Στην Κυπριακή Δημοκρατία το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται για μέγιστο χρονικό διάστημα 156 ημερών. Αποτελείται από ένα βασικό επίδομα και ένα συμπληρωματικό επίδομα, που υπολογίζεται σε εβδομαδιαία βάση. Η εβδομαδιαία βασική παροχή είναι ίση με το 60% του μέσου όρου των εβδομαδιαίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, που ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.
 
Με την ενσωμάτωση του συμπληρώματος προστατευόμενων μελών, το βασικό επίδομα αυξάνεται σε 80%, 90% και 100% για ένα, δύο ή τρία προστατευόμενα μέλη αντίστοιχα (κατ’ ανώτατο όριο τρία προστατευόμενα μέλη, 20% για τον/την σύζυγο ή το πρώτο προστατευόμενο μέλος). Ένας σύζυγος θεωρείται προστατευόμενο μέλος εάν λαμβάνει μισθό ή επίδομα σε ποσοστό χαμηλότερο από την αύξηση για το προστατευόμενο μέλος.
 
Η εβδομαδιαία συμπληρωματική παροχή ισούται με το 50% του μέσου όρου των εβδομαδιαίων αποδοχών που υπερβαίνουν τις βασικές ασφαλιστέες αποδοχές (€174,38) και για τις οποίες το άτομο έχει καταβάλει εισφορές κατά το τελευταίο έτος εισφορών. Το μέγιστο ποσό του εβδομαδιαίου συμπληρωματικού επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εβδομαδιαίες βασικές ασφαλιστέες αποδοχές. Το μέγιστο ποσό των εβδομαδιαίων ασφαλιστέων αποδοχών είναι €1.046.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου