Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Προσλήψεις στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ)

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Δράσης:

 -Ανάπτυξη διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα (Deployment of Generic Cross Border eHealth Services in Greece)- η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Connecting Europe Facility – CEF TELECOM) για πέντε (5) Στελέχη Πληροφορικής


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι / -ες καλούνται να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής, για μία μόνο θέση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., Λαγουμιτζή 40 & Λεωφ. Συγγρού, Τ.Κ. 11745 Αθήνα, Γραμματεία Πρωτοκόλλου 3ος όροφος, Για την υπ’ αριθμ. 2/2017 Πρόσκληση για τη θέση (….), ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς. Η προθεσμία υποβολής των φακέλων συμμετοχής ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από τη Δευτέρα 24/04/2017 και λήγει την Παρασκευή 05/05/2017 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
 Η προκηρυξη εδω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου