Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

PUBLIC INTEGRITY HACKATHON 1-2 Απριλίου 2017, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

PUBLIC INTEGRITY HACKATHON 1-2 Απριλίου 2017, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο


Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) από κοινού με την Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.ΓΑ.ΚΑ.Δ.), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), διοργανώνει Hackathon για την Ακεραιότητα στον Δημόσιο Τομέα. Πρόκειται για ένα συμμετοχικό μαραθώνιο προγραμματισμού που απευθύνεται σε φοιτητές, ακαδημαϊκούς ερευνητές, προγραμματιστές, καθώς και σε όλους όσους ενδιαφέρονται για ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς αναζητώντας τρόπους να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία σχετικά με τα θέματα αυτά.


Η διαφθορά στο δημόσιο τομέα αποτελεί ένα από τα πιο διαβρωτικά φαινόμενα της εποχής μας. Οδηγεί σε σπατάλη δημοσίων πόρων, οξύνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, δίνει έδαφος σε δυσαρέσκειες και πολιτική πόλωση και μειώνει την εμπιστοσύνη απέναντι στους δημόσιους θεσμούς.

Κίνδυνοι για την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς εντοπίζονται στις διάφορες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και ατόμων σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψεως πολιτικών αποφάσεων. Έτσι, για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων που προκύπτουν από τις συναλλαγές μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης, την ενίσχυση της ακεραιότητας και τη μείωση των φαινομένων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, απαιτείται η εμπλοκή όλης της κοινωνίας.

Το Hackathon στοχεύει να προωθήσει την ανάπτυξη ιδεών και καινοτόμων λύσεων για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση για ανάληψη θετικών δράσεων και πρωτοβουλιών, που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι δημοσιογράφοι καλούνται να συμμετέχουν στις ακόλουθες εκδηλώσεις του Hackathon:

Εναρκτήριες Ομιλίες:
Σάββατο, 1 Απριλίου 2017, ώρα 10:00 - 11:00
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,
Ομήρου 9, Ταύρος 177 78

Καταληκτικές Ομιλίες και Παρουσίαση Προτάσεων:
Κυριακή, 2 Απριλίου 2017, ώρα 17:00 - 18:00
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,
Ομήρου 9, Ταύρος 177 78

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο του ΟΟΣΑ στην Αθήνα OOSA.info@oecd.org (+30 210 340 1225)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 30 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου