Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση Ομοσπονδίας σχετικά με Οργανόγραμμα

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.
Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 
Τηλ. 2109924316-2109989647
FAX. 2109924316
                                                                                     
                                                                                    Αρ. Πρωτ. 272 / 8 -3- 2017
Η Ομοσπονδία έλαβε γνώση της τελικής πρότασης της Διοίκησης του Οργανισμού για το νέο Οργανόγραμμα, πρόταση που έχει σταλεί  στο Υπουργείο για οριστική έγκριση. Οι αλλαγές είναι ελάχιστες σε σχέση με την αρχική πρόταση.
            Η σημαντικότερη θετική αλλαγή που γίνεται - η οποία συμπεριλαμβανόταν στην πρόταση της Ομοσπονδίας που είχε κατατεθεί στην Διοίκηση από την πρώτη στιγμή (βλέπε ανακοίνωση με Αρ. Πρωτ. 233/26-5-2016) , καθώς και στις συναντήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας -  είναι η αναβάθμιση των ΒΝΣ από άτυπες δομές σε τμήματα. Διορθώνεται, έτσι, ο κραυγαλέος παραλογισμός των άτυπων δομών, που είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή. Πρόκειται για ένα αίτημα που στήριξε σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα του ΟΑΕΔ.

Επίσης, δημιουργείται γραφείο στεγαστικής συνδρομής στις Περιφερειακές Διευθύνσεις (αντί τμήματος που είχε προταθεί εκ μέρους μας) και αναβαθμίζεται σε τμήμα το γραφείο Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Δομών και ΒΝΣ των Περιφερειακών Διευθύνσεων (πρόταση που ικανοποιήθηκε).
Επισημαίνουμε  ότι  ως Ομοσπονδία έχουμε στείλει   το σύνολο των προτάσεών μας και στο Υπουργείο και έχει γίνει ήδη μια πρώτη συζήτηση. Έχουμε ζητήσει δε εκ νέου συνάντηση, προκειμένου να συζητηθούν ειδικώς και  εκτενώς οι προτάσεις μας. Επειδή πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι προτάσεις μας είναι βάσιμες και  τεκμηριωμένες θα παλέψουμε για την υιοθέτησή τους και αναμένουμε από το Υπουργείο να τις λάβει υπόψη και να τις συμπεριλάβει στο τελικό Οργανόγραμμα.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Μακράκης Γεώργιος
Ο Γ. Γραμματέας
Σπύρου Σπύρος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου