Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας για νέους ερευνητές

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα - με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της εταιρείας Air France -χορηγεί υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας σε νέους Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς.

Η υποτροφία, διάρκειας 1-4 μηνών, χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας. Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου για τη καινοτομία MAZINNOV. Τομείς προτεραιότητας •  
 Ψηφιακές Τεχνολογίες •    Ενέργεια - Περιβάλλον Γεωπονία - Αγροδιατροφή •    Βιοτεχνολογίες Υλικά •    Διάστημα - Αεροναυπηγική   Στόχος Οι υποτροφίες αυτές δίνουν στους νέους Έλληνες ερευνητές τη δυνατότητα να εργαστούν σε μια γαλλική ερευνητική ομάδα, η οποία υπάγεται σε ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση. Οι υποτροφίες πρέπει να συμβάλουν στην έναρξη και στην ενίσχυση των ελληνογαλλικών συνεργασιών, όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία. Κριτήρια επιλεξιμότητας -    να έχουν ελληνική ιθαγένεια -    να είναι ηλικίας έως 35 ετών το ανώτερο -    να έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή το αργότερο 5 χρόνια πριν την αίτηση ή να έχουν υποστηρίξει την διδακτορική τους διατριβή πριν τις 30 Ιουνίου 2017 -    να εργάζονται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό ή σε ένα ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης -    να διαθέτουν μία πρόσκληση από τον γαλλικό οργανισμό υποδοχής Κριτήρια επιλογής Θα δοθεί προτεραιότητα στις ερευνητικές προτάσεις που: -    είναι ιδιαίτερα καινοτόμες στους προαναφερθέντες τομείς έρευνας -    εντάσσονται σε μια υπάρχουσα εταιρική σχέση ή στοχεύουν να καταλήξουν στην θέσπιση μιας μακρόχρονης συνεργασίας -    οδηγούν σε μια επιστημονική δημοσίευση -    προτεραιότητα θα δοθεί στους ερευνητές που υπάγονται σε οργανισμούς μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου καινοτομίας MAZINNOV (mazinnov@ifa.gr) Παροχές Η υποτροφία διάρκειας από 1 έως 4 μήνες χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1704 ευρώ το μήνα. Άλλες παροχές -    Κοινωνική ασφάλιση -    Έξοδα μετακίνησης μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας μετ' επιστροφής -    Έξοδα μετακίνησης μεταξύ του αεροδρομίου αφίξεως και του τόπου διαμονής. Κατάθεση υποψηφιότητας/Κατάρτιση φακέλου H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el Διαδικασία -    Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 20 Φεβρουαρίου 2017 -    Οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν καθόλη την διάρκεια της χρονιάς. -    Οι υποψήφιοι, που θα επιλεχθούν, θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνέντευξη.   -    Το τελικό αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί το αργότερο 15 μέρες μετά την συνέντευξη. -    Καμία ενημέρωση για τα αποτελέσματα δεν θα δοθεί μέσω τηλεφώνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bourses@ifa.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου